Upravit stránku

Stavební úpravy hlavního objektu v Nemocnici Tanvald s.r.o.

 • stavby zdravotnické
 • Tanvald, Liberecký kraj
 • 2007-2008
 • projektová dokumentace DSP a technický dozor - náklad 14 mil. Kč

Průmyslové stavby

Rozšíření výrobního areálu slévárny AL -SOLID s.r.o.

INGPRO CZ vypracovala projektovou dokumentaci, zajistila stavební povolení a provedla technický dozor investora soubor přístaveb k hlavní hale slévárny a zpevněných ploch v areálu. Dokončení stavby v roce v 08/2014.

Skladová hala AL-SOLID s.r.o.

INGPRO CZ vypracovala projektovou dokumentaci, zajistila stavební povolení a provedla technický dozor investora haly pro zpracování a skladování výrobků slévárny. Dokončení stavby v roce 2014.

Výrobní hala International Metal Plast s.r.o. - svařovna

 • výrobní
 • Jablonec nad Nisou, Kokonín
 • 2007 - 2008
 • Technický dozor investora s nákladem 75 mil. Kč

Výrobní hala Faerch Plast - zpracování potravinářských plastů

 • výrobní
 • Liberec - Průmyslová zóna jih
 • 02/2007 - 06/2007
 • inženýrská činnost pro ÚŘ, VŘ, SŘ , náklad stavby ccca 300 mil Kč

Výstavba výrobní haly International Metal Plast s.r.o. - plastový program

 • výrobní hala pro automobilový program
 • Kokonín u Jablonce nad Nisou
 • 2005-2006
 • technický dozor investora včetně zajištění kolaudace s nákladem stavby cca 25 mil. Kč

Stavby občanské vybavenosti

Rozšíření kapacit SOU Lomnice nad Popelkou

 • školství
 • Lomnice nad Popelkou, Liberecký kraj
 • 2007 - 2008
 • Projekt studie přístavby, PD pro DUR, VŘ, DSP, DPS

Rozšíření oddělení OCHRIP Nemocnice Tanvald s.r.o.

 • zdravotnictví
 • Tanvald, Liberecký kraj
 • 2007 - 02/2008
 • Projekt pro SŘ včetně inženýrské činnosti a TDI