Upravit stránku

O společnosti

Projektové
práce

Projektové práce

Inženýrská činnost

Inženýrská činnost

Technický
dozor

Technický dozor

Energetické posudky

Energetické posudky

Energetický audit

Energetický audit

Upozornění: Připravujeme pro vás aktualizovanou verzi těchto stránek. Prosím omluvte možné dočasné chyby v zobrazení stránek a konzistenci textů.

 

Naše firma se vždy snaží přizpůsobit požadavkům zákazníka. Projekty vytváříme v týmové spolupráci dle Vašich požadavků a přání.

Projektujeme v CAD software včetně možné vizualizace a zajištění architektonické studie. Provádíme odborné vedení stavby a technický dozor stavebníka. Zajistíme i inženýrskou činnost pro vydání příslušných povolení a rozhodnutí.

Zajišťujeme kompletní projekty pozemních staveb včetně statiky, dílčích profesí a rozpočtu stavebních prací, průkazu energetické náročnosti budovy (PENB) a znalecké posudky.

Samozřejmostí je zpracování položkových rozpočtů a výkazů výměr v programovém vybavení Eurocalc 3 od společnosti Callida s každoroční aktualizací datové základny.

Zajišťujeme pro klienty všechny podklady a zpracování žádosti o dotaci v rámci nového programu Státního fondu životního prostředí - Nová zelená úsporám NZÚ, dle jednotlivých příloh směrnic a metodik vydaných Ministerstvem životního prostředí - zpracování odborného energetického posudku, projektové dokumentace včetně návrhu opatření s popisem, výpočet potřeby a měrné potřeby tepla na vytápění podle ČSN EN ISO 13790, včetně zpracování žádosti a zajištění digitálního přenosu na příslušný úřad SFŽP. O dotaci z programu Nová zelená úsporám lze žádat jako u málo dotačních programů před realizací opatření tak i po nich.

Naše firma obdržela od Ministerstva průmyslu a obchodu oprávnění vypracovávat energetické audity, eneretické posudky a průkazy energetické náročnosti budovy - PENB dle osvědčení od MPO vedené pod evidenčním číslem 0773.

Podle platných předpisů pro novostavby ve stavebním řízení je povinnost stavebníka doložit PENB dle Vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov. Dokladová část D projektové dokumentace bude obsahovat hodnocení energetické náročnosti budovy vč. posouzení možností alternativního vytápění nových budov formou průkazu energetické náročnosti budovy. Průkaz se skládá z písemné části a grafické, kterou se znázorňuje zařazení budovy do příslušné třídy energetické náročnosti. Posouzení zpracovávají autorizovaní inženýři, technici nebo energetičtí auditoři na základě osvědčení vydaným MPO.

Firma získala na své hlavní činnosti v roce 2009 certifikaci jakosti dle požadavků ČSN EN ISO 9001:2009.

Energetický audit