Upravit stránku

O společnosti

Architektonické studie

Architektonické studie

Projektové
práce

Projektové práce

Inženýrská činnost

Inženýrská činnost

Technický
dozor

Technický dozor

Energetické posudky
NZÚ, PENB

Energetické posudky, NZÚ, PENB

Naše firma se vždy snaží přizpůsobit požadavkům zákazníka. Projekty vytváříme v týmové spolupráci dle Vašich požadavků a přání.

Projektujeme v CAD software včetně možné vizualizace a zajištění architektonické studie. Provádíme odborné vedení stavby a technický dozor stavebníka. Zajistíme i inženýrskou činnost pro vydání příslušných povolení a rozhodnutí.

Zajišťujeme kompletní projekty pozemních staveb včetně statiky, dílčích profesí a rozpočtu stavebních prací, průkazu energetické náročnosti budovy (PENB) a znalecké posudky.

Samozřejmostí je zpracování položkových rozpočtů a výkazů výměr v programovém vybavení Eurocalc 3 od společnosti Callida s každoroční aktualizací datové základny.

Zajišťujeme pro klienty všechny podklady a zpracování žádosti o dotaci v rámci nového programu Státního fondu životního prostředí - Nová zelená úsporám NZÚ, dle jednotlivých příloh směrnic a metodik vydaných Ministerstvem životního prostředí - zpracování odborného energetického posudku, projektové dokumentace včetně návrhu opatření s popisem, výpočet potřeby a měrné potřeby tepla na vytápění podle ČSN EN ISO 13790, včetně zpracování žádosti a zajištění digitálního přenosu na příslušný úřad SFŽP. O dotaci z programu Nová zelená úsporám lze žádat jako u málo dotačních programů před realizací opatření tak i po nich.

Naše firma obdržela od Ministerstva průmyslu a obchodu oprávnění vypracovávat energetické audity, eneretické posudky a průkazy energetické náročnosti budovy - PENB dle osvědčení od MPO vedené pod evidenčním číslem 0773.

Podle platných předpisů pro novostavby ve stavebním řízení je povinnost stavebníka doložit PENB dle Vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov. Dokladová část D projektové dokumentace bude obsahovat hodnocení energetické náročnosti budovy vč. posouzení možností alternativního vytápění nových budov formou průkazu energetické náročnosti budovy. Průkaz se skládá z písemné části a grafické, kterou se znázorňuje zařazení budovy do příslušné třídy energetické náročnosti. Posouzení zpracovávají autorizovaní inženýři, technici nebo energetičtí auditoři na základě osvědčení vydaným MPO.

Firma získala na své hlavní činnosti v roce 2009 certifikaci jakosti dle požadavků ČSN EN ISO 9001:2009.

Energetický audit