Upravit stránku

Architektonické studie

projekty pro organizace i soukromé subjekty. Také zajišťujeme projekty nízkoenergetických a pasivních domů s možností zajištění odborného dodavatele pro realizaci.

Projektové práce a položkové stavební rozpočty

Provádíme projekty pro organizace i soukromé subjekty. Také zajišťujeme projekty nízkoenergetických a pasivních domů s možností zajištění odborného dodavatele pro realizaci.

Inženýrská činnost

Inženýrská činnost pro zajištění stavebního povolení, územního souhlasu a podání ohlášení stavby, projednání s dotčenými orgány státní správy a ostatními účastníky řízení.
  • provádíme pro klienty odborné energetické posudky pro dotační program Nová zelená úsporám a zároveň poradenství v těchto záležitostech
  • provádíme kompletní projekty pozemních staveb, včetně statiky, dílčích profesí a položkového rozpočtu
  • projektujeme v CAD software včetně možné vizualizace objektů, rozpočty provádíme v programu Eurocalc 3 s ročně aktualizovanou datovou základnou
  • zajistíme architektonickou studii dle Vašich představ a potřeb
  • na přání provádíme stavební a technický dozor pro investora
  • zajistíme veškerou potřebnou inženýrskou činnost pro vydání příslušných souhlasů, povolení či rozhodnutí
  • naše firemní krédo - individuální a profesionální přístup ke každému zákazníkovi
  • také vlastníme oprávnění energetického specialisty ke zhotovení Energetického auditu, Energetického posudku a Průkazu energetické náročnosti budov (PENB), který je nedílnou přílohou projektové dokumentace ke stavebnímu řízení s podáním na příslušný stavební úřad
  • www.mpo-enex.cz/experti/ExpertList.aspx