Upravit stránku

Inženýrská činnost

Zajišťujeme inženýrskou činnost jako kompletní servis investorům i dodavatelům staveb v přípravné fázi, v rámci realizace a při kolaudaci a užívání stavebních projektů. Nabízíme snadnou cestu k úspěšným projektům v souladu s požadavky stavebního zákona a další příslušné legislativy.

 

Zařídíme pro Vás:

  • inženýrskou činnost pro vydání stavebního povolení, územního souhlasu či ohlášení stavby
  • projednání s dotčenými orgány státní správy (DOSS) a ostatními účastníky řízení
  • zjištění existence inženýrských sítí a souhlas dotčených správců inženýrských sítí
  • zajištění kolaudačního souhlasu nebo užívání staveb
  • zajištění stavebně technického a autorského dozoru investora po dobu výstavby
  • zajištění podkladů a zhotovení výzvy pro uchazeče o podání nabídky, včetně vyhodnocení
  • zajištění stavebních rozpočtů a výkazů výměr profesionálním rozpočtovým programem Eurocalc 3 od firmy Callida s každoroční aktualizací datové základny