Upravit stránku

Zpracujeme pro Vás energetický posudek potřebný pro dotační programy (např. Nová zelená úsporám, IROP a OPPIK), jsme v jednom projektová firma a zároveň specialisté na energetiku staveb.

 

Dotační program Nová zelená úsporám

Zpracujeme pro Vás odborný posudek potřebný pro dotační program Nová zelená úsporám "na klíč". Poskytneme odbornou konzultaci před samotnou žádostí. O dotaci lze žádat jak před započetím stavebních prací (zateplení), tak po dokončení. Dotaci získáte i při provedení prací svépomocí (Platí pro renovace od 1. září 2018).

Informace o NZÚpdf1.61 MB

Jaká je možná výše dotace pro rodinné domy?

  • Závisí na ploše zateplované konstrukce na obálce budovy.
  • Čím více opatření vedoucích k úspoře energie provedete, tím vyšší částku získáte.
  • Získáte až 50 % celkových způsobilých výdajů, nejvýše 550 000 Kč.

Tabulka s výší dotace v závislosti na dosažené podoblasti dotace NZÚ (A.0 je určena pro dílčí renovace, A.3 má nejpřísnější požadavky, vyžadující komplexní renovaci):

Typ konstrukceA.0 a A.1

(Kč/m2)

A.2

(Kč/m2)

A.3

(Kč/m2)

Obvodové stěny, obvodové konstrukce obytných zimních zahrad, lehké obvodové pláště, střechy, stropy, podlahy nad exteriérem a ostatní konstrukce500600800
Výplně otvorů (okna, střešní okna, dveře, světlíky a světlovody)2 1002 7503 800
Podlahy na terénu7009001 200

Doplňkové oblasti podpory a dotační bonusy

Společně s dotací na zateplení objektu lze žádat dotaci také za:

  • Zelené střechy - fixní dotace 500 Kč/m2.
  • Zpracování odborného posudku - pro posudek na Rodinný dům fixní částka 25 000 Kč.
  • Instalace stínící techniky s ručním nebo automatickým ovládáním - - fixní dotace 1000 Kč/m2 plochy stíněného okna.
  • Využití tepla z odpadní vody -  - fixní dotace 5000 Kč na jednu bytovou jednotku.
  • Dotační bonus za kombinaci s kotlíkovou dotací - až 20 000 pokud zároveň využijete dotaci NZÚ a takzvanou "kotlíkovou dotaci" na výměnu kotle na tuhá paliva za jiný zdroj vytápění.