Upravit stránku
Investor za námi přišel s požadavkem na návrh sanace fasády v nevyhovujícím stavu. Zároveň zvažoval kompletní odstranění štukové výzdoby a zateplení objektu. Navrhli jsme několik variant barevného provedení, ze kterého si investor zvolil výslednou podobu a ve spolupráci s odbornou firmou došlo k citlivé obnově fasády a její kompletní sanaci. Zvláštní pozornost byla věnována obnově fasádní výzdoby v původní podobě.