Upravit stránku

Realizujeme projekty pro firmy, organizace či fyzické osoby.

Projektujeme v oboru pozemních staveb - od rodinných a bytových domů a garážových prostorů přes hospodářské objekty, průmyslové objekty, školy, opravy a rekonstrukce i speciální stavby – rekreační stavby a sportovní hřiště, střelnice a mnohé další..

Zajistíme projektové práce na klíč ve všech stupních projektové dokumentace dle Stavebního zákona č.183/2006 v platném znění a dotčených platných vyhlášek pro územní a stavební řízení a také prováděcí projektovou dokumentaci v podrobnostech pro realizaci vč. položkového rozpočtu stavby.

Dále také zajistíme:

  • projekty nízkoenergetických a pasivních domů s možností zajištění odborného dodavatele pro realizaci a provádění autorského dozoru stavby
  • projekty přípojek inženýrských sítí a návrh technické infrastruktury pro výstavbu rodinných domů či bytových domů
  • návrhy řešení sjezdů a výjezdů na komunikaci vč. výpočtu rozhledových trojúhelníků
  • provedení pasportizace pozemních staveb včetně inženýrských sítí (digitální zákres skutečného provedení staveb)
  • zpracování energetického auditu, energetického posudku a průkazu enenergetické náročnosti budov, výpočet tepelné obálky budov profesionálním softwarem od firmy Protech s.r.o.
  • zajištění projektové dokumentace a příloh k získání dotace v rámci dotačního programu „ Nová zelená úsporám - dotační program běží do roku 2020“