Upravit stránku

Realizujeme projekty pro firmy, organizace či fyzické osoby.

Provádíme projekty v oboru pozemních staveb - rodinné, bytové domy, garážové a podzemní prostory, hospodářské objekty, průmyslové objekty a haly, školy, zdravotnické stavby, stavební úpravy a opravy a rekonstrukce stávajících objektů a speciální stavby – rekreační stavby, sportovní hřiště, střelnice a mnohé další..

Zajistíme projektové práce na klíč ve všech stupních projektové dokumentace dle Stavebního zákona č. 183/2006 v platném znění a dotčených platných vyhlášek pro územní a stavební řízení. Provádíme prováděcí projektovou dokumentaci pro realizaci a předání zhotoviteli vč. položkového rozpočtu stavby.

 

Dále také zajistíme:

  • projekty nízkoenergetických a pasivních domů s možností zajištění odborného dodavatele pro realizaci a provádění autorského dozoru stavby
  • projekty přípojek inženýrských sítí a návrh technické infrastruktury pro výstavbu rodinných domů či bytových domů
  • návrhy řešení sjezdů a výjezdů na komunikace vč. výpočtu rozhledových trojúhelníků pro získání stanoviska DI PČR
  • provedení pasportizace pozemních staveb včetně inženýrských sítí (digitální zákres skutečného provedení staveb)
  • zpracování energetického posudku a průkazu enenergetické náročnosti budov, optimální návrh obálky budov profesionálním softwarem od firmy Protech s.r.o.
  • zajištění projektové dokumentace a příloh k získání dotace v rámci dotačního programu „ Nová zelená úsporám, IROP a OPPIK“