Upravit stránku

Podle platných předpisů pro stavební řízení je povinnost stavebníka doložit PENB dle Vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov.

Dokladová část D projektové dokumentace bude obsahovat hodnocení energetické náročnosti budovy vč. posouzení možností alternativního vytápění nových budov formou průkazu energetické náročnosti budovy. Průkaz se skládá z písemné části a části grafické, kterou se znázorňuje zařazení budovy do příslušné třídy energetické náročnosti. Posouzení zpracovávají autorizovaní inženýři, technici nebo energetičtí auditoři na základě osvědčení vydaným MPO.

 

Kdy je povinnost PENB zpracovávat:

Od 1.1.2013 nastává povinnost pro všechny stavebníky, vlastníky budov nebo společenství vlastníků bytových jednotek při:

  • výstavbě nových budov a větších změnách již dokončených budov
  • prodeji budovy nebo její ucelené části
  • pronájmu budovy

Kdy požadavky na energetickou náročnost budovy nemusí být splněny

dle soupisu dle §7, odst.5 zákona č.318/2012 se jedná u:

  • chat, chalup a dalších objektů určených k rekreaci
  • budov s celkovou energeticky vztažnou plochou menší než 50 m2
  • budov, které jsou kulturní památkou anebo nejsou kulturní památkou, ale jsou v památkové rezervaci a nutné úpravy by zásadně změnily jejich charakter či vzhled; tato skutečnost se dokládá závazným stanoviskem orgánu státní památkové péče
  • budov pro náboženské účely
  • průmyslových a výrobních provozů, dílen a zemědělských budov s roční energetickou spotřebou do 700 GJ
  • stávajících objektů rodinných domů, kteří nehodlají dům prodávat ani pronajímat
  • nabyvatelé v rámci dědického řízení, neboť zákon mluví pouze o vztahu mezi prodávajícím a kupujícím (smyslem zákona je to, aby kupující či nájemce byli informováni o tom, jak energeticky náročný objekt, o který mají zájem)