Upravit stránku
  • Vznikla v roce 2001 jako nástupnická organizace firmy Ing. Jiří Fiala - INGPRO, která začala svou činnost již v roce 1995.
  • Hlavní náplní firmy je projektová a inženýrská příprava pozemních, liniových a technologických staveb s důrazem na provádění technického a autorského dozoru včetně zajištění inženýrské činnosti pro vydání stavebních povolení a rozhodnutí.
  • Provádíme architektonické studie, včetně možnosti vizualizací. 
  • Zpracováváme energetický posudek, odborný posudek pro dotační program Nová zelená úsporám, průkaz energetické náročnosti budovy jakovlastníci oprávnění pro zpracování PENB č. 0773 získané od MPO.
  • Zajišťujeme pro investory výběrová řízení na dodavatele stavebních prací včetně vypracování zadávacích podmínek a výkazu výměr v rozpočtovém programu Eurocalc.
  • Zajišťujeme projektové dokumentace pozemních staveb ve stupních včetně tepelně technického posouzení a kontrolního rozpočtu
  • Firma se také zabývá návrhy řešení odstranění vlhkosti v suterénech, včetně vhodných sanačních opatření.
  • Firma získala na své hlavní činnosti v roce 2009 certifikaci dle požadavků
    ČSN EN ISO 9001:2009