Upravit stránku
  • inženýrská činnost pro zajištění stavebního povolení, územního souhlasu či ohlášení stavby
  • projednání s dotčenými orgány státní správy DOSS a ostatními účastníky řízení, správci inženýrských sítí
  • zajištění kolaudačního souhlasů nebo užívání staveb
  • zajištění stavebně technického a autorského dozoru investora po dobu výstavby
  • zajištění podkladů a zhotovení výzvy pro uchazeče o podání nabídky, včetně vyhodnocení
  • zajištění stavebních rozpočtů a výkazů výměr profesionálním rozpočtovým programem Eurocalc 3 od firmy Callida s každoroční aktualizací datové základny