Upravit stránku

Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) má za cíl provést:

  • rozbor energetické náročnosti stávající nebo plánované budovy,
  • posouzení tohoto stavu,
  • zařazení budovy do příslušné klasifikační energetické třídy.

Aby bylo možné spotřebu energie relevantně posoudit, je třeba mít komplexní informace o stávajícím stavu zkoumané budovy.

Podklady pro PENB hrají klíčovou roli při stanovení jeho ceny

Při zpracování PENB je nutno zhodnotit:

  • projektové podklady, pozornost se zaměřuje obzvláště na vlastnosti obálky budovy
  • provozní režim budovy, který se projeví v počtu hodnocených tzv. zón ve výpočetním modelu
  • jaká je úroveň vybavení technickým zařízením budovy (TZB) a jaký je stav tohoto zařízení

Způsob tvorby ceny PENB

Jak z výše uvedených skutečností vyplývá, není možné jednoduše stanovit paušální cenu za zpracování PENB bez znalosti alespoň základních skutečností. Pokud nejsou v daném okamžiku k dispozici žádné podklady alespoň rámcového charakteru, nemůže být cena za zpracování PENB odpovědně stanovena.

 

Příklady typů analyzovaných budov

  • V případech, kdy je u budovy uvedena kategorie "nízkoenergetický", jedná se o budovy, u kterých je obálku nutno zvlášť posuzovat (např. po zateplení) a budova je vybavena moderními technickými systémy pro vytápění, ohřev vody, větrání a chlazení. Vždy je nutno provést kalkulaci pro konkrétní objekt. Výsledná cena může být odlišná.
  • Pokud se jedná o zakázku většího rozsahu nebo opakující se zadání, je možné po dohodě nabídnout výhodnější cenu.