Upravit stránku

Architektonická studie je jednou z nejzásadnějších fází přípravy jakékoliv stavby. Formuluje se přesnější zadání, ověřují se různá řešení a hledá se koncept, který se bude dále prolínat celou stavbou. Při studii je důležitá oboustranná spolupráce, hledá se, jaký má být vlastně objekt pro klienta, jaké prostory bude nabízet, jaký je životní styl budoucích uživatelů, jak má být orientovaný a usazený na pozemku a pochopitelně, jaké jsou finanční možnosti klienta. Zde je také významná role architekta klientovi některé mylné představy rozmluvit.
Tato fáze vyžaduje dostatek času a důkladnou diskuzi s klientem. Je proto třeba fázi studie věnovat potřebnou pozornost.

Na jaké projekty je třeba studii?

Začit studií doporučujeme v každém případě. Žádný předpis studii nenařizuje, ale začít jakoukoliv stavbu nebo změny dispozice bez architektonické studie je od investora minimálně nezodpovědné. Studie definuje stavbu, jak bude ve finále sloužit uživatelům, její vzhled a její kvalitní funkci. Podrobnější dokumentace je pouze prostředkem k dosažení stavu definovaného studií a pro povolovací procesy. Z tohoto pohledu jde tedy bez debat o nejdůležitější fázi projektové přípravy.

 

Co konkrétně fáze architektonické studie zahrnuje?

  • zpracování prvních konceptů stavby architektem, často ve variantách
  • nalezení nejvhodnější polohy na pozemku pro umístění stavby
  • výkresy jednotlivých podlaží, řezy objektem a pohledy
  • 3D model a vizualizaci domu, zákresy do fotografií